Några fina blommor i min trädgård

Underbar bondpion
Aklejor gulvita och ljusblå med vitt i mitten
Lupiner och lila aklejor med vitt i mitten